Metoder

Konspirationsteoretiske bevægelser og enkeltpersoner benytter sig af forskellige metoder for at få deres budskab frem til modtageren. Strategierne spænder over alt fra praktisk gadeplansarbejde i form af uddelinger af løbesedler og demonstrationer over offentlige eller lukkede møder og mere eller mindre indpakket propaganda på internettet til detaljerede sproglige manipulationer, citat- og kildefusk og decideret svindel og andre ulovligheder.

Nedenfor undersøges nogle af metoderne.


Afgørelse i klagen til DR af Jeppe Severin

Den 4. august 2011 klagede Jeppe Severin, talsmand for den danske afdeling af Sandhedsbevægelsen, over redaktørerne af denne hjemmeside, som den 3. august 2011 deltog i radioprogrammet P1 Morgen, hvor de fortalte om åbningen af hjemmesiden. Klagen blev afvist.Afgørelse i retssagen mod Jesper Larsen

Redaktionen blev den 5. og 6. juni 2016 af Thomas Nørgaard, gymnasielærer på Ørestad Gymnasium, gjort opmærksom på, at der forefandtes to artikler fra 911facts.dk på en anden hjemmeside. Der blev afsagt dom den 22. september 2017.Afgørelse i stævningen mod Thomas Nørgaard

Redaktionen blev den 6. december 2015 af Thomas Nørgaard, gymnasielærer på Ørestad Gymnasium, gjort opmærksom på, at der forefandtes to artikler fra 911facts.dk på en anden hjemmeside. Artiklerne var kopieret af Thomas Nørgaard selv og var forsynet med hans egne kommentarer. Under et mæglingsmøde den 26. april 2016 oplyste Thomas Nørgaard, at han inden mæglingsmødet havde fjernet artiklerne fra sin hjemmeside igen. Sagen blev herefter lukket.Analyse: "The Official Video: ReThink911 September 2013"

I juli, 2013, udgav ReThink911.org0, en paraplyorganisation, der omfatter en række grupper i Sandhedsbevægelsen, en video, der bad om økonomisk støtte til en oplysningskampagne.Analyse af en underskriftindsamling: Avaaz.org

Denne artikel vil undersøge en af de talrige underskriftindsamlinger som Sandhedsbevægelsen siden terrorangrebet den 11. september 2001 har startet, i forsøg på at få hvad bevægelsen kalder en “uvildig undersøgelse” af begivenhederne den dag.Den officielle forklaring er selvmodsigende

Fortalerne for den officielle forklaring hævder på den ene side, at det krævede meget sprængstof for at få World Trade Center 1 og 2 til at kollapse og på den anden side, at kollapset kunne opstå alene på grund af flyenes kollision.Er Sandhedsbevægelsen blot et plagiat af en Hollywood film?

I denne artikel sammenlignes centrale dele i Oliver Stones film, “JFK”, med de mest udbredte påstande i Sandhedsbevægelsen.Er Sandhedsbevægelsens mål at få svar på spørgsmål?

Noget kunne tyde på, at visse af Sandhedsbevægelsens medlemmer ikke har til hensigt at få svar på de mange spørgsmål, der stilles.Hvor stor opbakning har Sandhedsbevægelsen?

Det er notorisk svært at foretage præcise beregninger af, hvor bred en støtte Sandhedsbevægelsen har i befolkningen. Meningsmålinger kan give en indikation af en stemning i befolkningen, men de målinger der oftest henvises til i Sandhedsbevægelsen (og som regel er betalt af samme), siger sjældent noget om en direkte støtte til Sandhedsbevægelsens krav. Den reelle støtte må derfor regnes blandt de faktiske medlemmer af de forskellige interessegrupper. Her viser tallene en yderst begrænset støtte i befolkningen.Sammenligning af to løbesedler fra i11time.dk

I denne artikel sammenlignes påstandene fremsat i to løbesedler, udgivet af den danske afdeling af Sandhedsbevægelsen, i11time.dk.Sådan plantes en “afsløring”

På trods af utallige påstande om graverende beviser på New World Order, viser det sig altid, at beviserne er af mere eller mindre tvivlsom karakter. Et eksempel er denne “afsløring” fra 13. juni 2011 offentliggjort i blog’en Truth-out.org.Vi stiller bare spørgsmål

De folk, der mener, at 9/11-terrorangrebene i virkeligheden var planlagt af en konspiration i den amerikanske regering, forsvarer ofte sig selv med bemærkningen ”vi stiller bare spørgsmål” underforstået, at det i sig selv dels er uskyldigt og blot et udtryk for en sund skepsis og dels frikender dem selv fra at komme med plausible modforklaringer.