WTC 7 kollapser

Den 11. september 2001 kl. 17.20 lokal tid kollapsede World Trade Center 7 som følge af mange timers ukontrolleret brand, der fik bygningens stålkonstruktion til at give efter. Branden opstod som følge af skader fra bygningsdele fra det tidligere kollapsede World Trade Center 1.

Ingen omkom, eftersom evakuering af bygningen allerede blev påbegyndt i forbindelse med, at World Trade Center 1 blev ramt af et fly.

Nedenfor undersøges forskellige konspirationsteoretiske påstande, der knytter sig til Bygning7s kollaps.


Der var to fly, men tre bygninger, der kollapsede

Det er en kongstanke i Sandhedsbevægelsen, at tårnene ikke kollapsede på grund af flyene og de efterfølgende brande. Det postuleres, at tårnenes kollaps udviste alle tegn på kontrolleret sprængning, hvor nedrivningseksperter havde anbragt sprængladninger strategisk i bygningen for derefter i et nu at sprænge bygningerne, så de anrettede mindst mulig skade på omgivelserne.Det er muligt at smugle sprængstof gennem sikkerhedskontrollen

En artikel fra The Washington Post, der beskriver hvordan det i 2009 lykkedes amerikanske sikkerhedsagenter fra The Government Accountability Office (GAO) at snige materialer til små bomber forbi sikkerhedskontrollen i 10 vigtige regeringsbygninger, bruges af Sandhedsbevægelsen til at underbygge påstanden om, at der i tiden op til den 11. september 2001 blev anbragt store mængder sprængstof og tophemmeligt militært udviklet nanotermit i World Trade Center 1, 2 og 7. Argumentet lyder, at eftersom det er muligt for agenter i hemmelighed at smugle materialer til sprængstof ind i føderale bygninger, er der intet til hinder for, at World Trade Center 1, 2 og 7 blev destrueret ved kontrollerede sprængninger.Donald Rumsfeld fornægter eksistensen af Bygning 7

Påstanden skal underbygge en central påstand, nemlig at World Trade Center 7 blev ødelagt ved kontrolleret sprængning.Frit fald og symmetrisk kollaps

Påstanden antyder, dels at fritfaldshastighed og symmetri skulle være tegn på kontrolleret nedrivning, og dels at bygningerne kunne modstå, at visse etager brød sammen som følge af brand, og at årsagen til, at hver enkelt bygning styrtede helt sammen, derfor må være, at de blev udsat for en kontrolleret nedrivning.Højhuse i brand er aldrig kollapset

Påstanden refererer til, at det skulle være mistænkeligt, at World Trade Center 1, 2 og 7 styrtede sammen, fordi det var første gang, at stålhøjhuse var kollapset på grund af brand. Med ”mistænkeligt” er det underforstået, at en konspiration i den amerikanske regering stod bag angrebet og ikke som ellers fastslået Osama bin Laden, al-Qaeda og de 19 terrorister.Jernholdige kugler kan kun skyldes termitreaktion

I Harrit et al. artikel ‘Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe’ foretager forskerne DSC-målinger. Restproduktet i kalorimeteret efter de rød/grå-chips har reageret, er bla. nogle mikroskopiske jernholdige kugler. Den hævdes, at den eneste fysiske/kemiske proces, der kan forklare dannelsen af disse jernholdige kugler, er en termitreaktion.Larry Silverstein begik forsikringssvindel

Påstanden hænger sammen med en anden påstand, nemlig at selvsamme Larry Silverstein beordrede, at World Trade Center 7 skulle sprænges for at opnå økonomisk vinding gennem forsikringssvindel. Forsikringserstatningen hævdes at være 5,4 milliarder dollar.Larry Silverstein gav ordre til nedrivning

Ejeren af World Trade Center 7, Larry Silverstein, skulle i et tv-program om terrorangrebet have indrømmet, enten ved fortalelse eller bevidst for åben skærm, at World Trade Center 7 var mineret, at han vidste det, og at han gav ordre til, at bygningen skulle sprænges i luften.Medierne vidste at WTC 7 ville kollapse

Påstand “How Did The BBC Know About WTC7’s Collapse 23 Minutes Before It Happened?”0 og: “Hvordan kunne medier berette om WTC7 før det kollapsede?”1 Baggrund Påstanden, som ganske vist er formuleret som et spørgsmål, bruges til argumentere for, at World Trace Center 7 ikke skulle være kollapset på den måde, som den officielle forklaring beskriver […]Medierne vidste at WTC 7 ville kollapse

Påstanden, som ganske vist er formuleret som et spørgsmål, bruges til argumentere for, at World Trace Center 7 ikke skulle være kollapset på den måde, som den officielle forklaring beskriver det, nemlig på grund af syv timers ikke-bekæmpet brand og ødelæggelser fra vragstykker fra World Trade Center 1, men derimod på grund af en kontrolleret sprængning. Desuden antyder påstanden, at der bag kollapset stod en hemmelig sammensværgelse, som indbefattede medierne.NIST udelod FEMAs konklusion om smeltet stål

Påstanden antyder, at NIST bevidst udelod en konklusion fra FEMA-rapporten, som skulle pege på, at der var forekomster af smeltet stål i World Trade Center-ruinerne, som kunne tyde på anvendelse af sprængstof og nanotermit.Pludseligt kollaps

Påstanden, der stammer fra en løbeseddel uddelt af den danske Sandhedsbevægelse, antyder, at World Trade Center 1, 2 og 7s kollaps skete pludseligt og helt overraskende. Dette skulle være bevis på, at bygningerne var mineret med sprængstof, som blev detoneret og fik bygningerne til at styrte sammen.Røgen fra World Trade Center 7 kom fra World Trade Center 5

I timerne efter World Trade Center 1 og 2s kollaps observerede man en kraftig røgudvikling fra World Trade Center 7. Eftersom det påstås, at bygningen ikke brændte voldsomt, forklares røgen med, at vinden kommer ind fra nordlig retning, men trækker røgen fra det brændende World Trade Center 5 op om World Trade Center 7.Symmetriske støvskyer er tegn på sprængninger

Påstanden skulle underbygge en af de centrale påstande i Sandhedsbevægelsen, nemlig at World Trade Center 1, 2 og 7 ikke kollapsede som beskrevet i de allerede foretagne undersøgelser. I stedet skulle alle tre bygninger være blevet ødelagt ved kontrollerede sprængninger udløst via fjernbetjening.Tegn på sprængstof i FEMA-rapport

Konspirationsteoretikerne hævder, at især fundet af kemiske svovlprocesser i ruinerne fra de sammenstyrtede bygninger er meget usædvanligt og ikke kan forklares som andet end bevis på, at der har været sprængstoffer placeret i bygningerne. En af de substanser, der påstås at have været placeret på forhånd, er nanotermit, der hævdes kun at eksistere som en militært fremstillet blanding.Termit fundet i støvet fra World Trade Center

Påstanden bygger oprindelig på en videooptagelse af sydtårnet, kort før det kollapsede, hvor man kunne se et rødglødende materiale løbe ud af bygningen. Dette blev meget hurtigt tolket af konspirationsteoretikere med Steven Jones i spidsen som værende forårsaget af termit, der var antændt. Det blev påstået, at materialet skulle være smeltet jern/stål, der løb ud af bygningen.Tonsvis af smeltet metal ved Ground Zero

Påstanden antyder, at smeltet metal/jern skulle være ensbetydende med, at World Trade Center 1, 2 og 7 var mineret med nanotermit, som skulle have smeltet tonsvis af metal og medvirket til bygningernes kollaps.Vidner så eksplosioner og lysglimt

Påstanden skal underbygge konspirationsteorien om, at World Trade Center 1, 2 og 7 var mineret med nanotermit og sprængstof.Vulkanlignende støvskyer

Påstanden kan hentyde til, at støvskyerne fra det kollapsende World Trade Center skulle være et tegn på, at bygningerne var mineret med sprængstof. Påstanden kan også hentyde til, at støvskyerne skulle være så varme, at de var pyroklastiske skyer.World Trade Center 1, 2 og 7 faldt i egne fodspor

Påstanden bygger på antagelsen om, at vragresterne fra de tre bygninger ikke blev spredt ud over området, men samledes indenfor bygningernes egne omrids. Påstanden bruges af Sandhedsbevægelsen til at underbygge en anden påstand, nemlig at World Trade Center 1, 2 og 7 kollapsede som følge af kontrolleret sprængning.World Trade Center 7 fik ikke væsentlige skader

Påstanden bruges af konspirationsteoretikere til at underbyggede en anden påstand, nemlig at World Trade Center 7 kollapsede som følge af kontrolleret sprængning.