Den 11. september 2001 blev USA udsat for historiens største terrorangreb begået af Osama bin Laden og 19 medlemmer af al-Qaeda. Efterfølgende dukkede et hav af konspirationsteorier op, der alle afviste den officielle forklaring og i stedet pegede på en hemmelig gruppe af magtfulde personer og organisationer, som skulle stå bag angrebet. 911facts.dk undersøger nogle af de oftest fremsatte konspirationsteorier, og hvem der står bag, ud fra et rationelt, skeptisk og videnskabeligt synspunkt. 911facts.dk skrives og redigeres af en uafhængig redaktion.

Osama bin Laden døde ikke den 2. maj 2011
Den 2. maj 2011 meddelte USAs præsident Barack Obama fra Det Hvide Hus, at Osama bin Laden var blevet dræbt under en aktion i Pakistan. Konspirationsteoretikere hævder dog, at dette ikke er sandt.

Der var intet fly ved Pentagon
Påstanden antyder, at det var noget andet, der ramte Pentagon. Deraf følger, at angrebet ikke var udført af islamistiske terrorister. Det varierer, hvad det så var, der ramte bygningen, men nogle af de hyppigst fremsatte teorier er, at det var en bombe, der blev sprængt indefra, eller at det var et missil, typisk fremført af en Global Hawk-drone, der blev fjernstyret langt væk fra Pentagon. I påstanden indgår også, at vragresterne ved Pentagon ikke skulle stamme fra et Boeing 757-fly.

Tonsvis af smeltet metal ved Ground Zero
Påstanden antyder, at smeltet metal/jern skulle være ensbetydende med, at World Trade Center 1, 2 og 7 var mineret med nanotermit, som skulle have smeltet tonsvis af metal og medvirket til bygningernes kollaps.

Termit fundet i støvet fra World Trade Center
Påstanden bygger oprindelig på en videooptagelse af sydtårnet, kort før det kollapsede, hvor man kunne se et rødglødende materiale løbe ud af bygningen. Dette blev meget hurtigt tolket af konspirationsteoretikere med Steven Jones i spidsen som værende forårsaget af termit, der var antændt. Det blev påstået, at materialet skulle være smeltet jern/stål, der løb ud af bygningen.

Debatforedrag med Niels Harrit
Den 19. oktober 2011 afholdt vi et debatforedrag med pensioneret kemilektor Niels Harrit i Kulturhuset Prismen på Amager i København.

 

Der var to fly, men tre bygninger, der kollapsede
Det er en kongstanke i Sandhedsbevægelsen, at tårnene ikke kollapsede på grund af flyene og de efterfølgende brande. Det postuleres, at tårnenes kollaps udviste alle tegn på kontrolleret sprængning, hvor nedrivningseksperter havde anbragt sprængladninger strategisk i bygningen for derefter i et nu at sprænge bygningerne, så de anrettede mindst mulig skade på omgivelserne.

Vi stiller bare spørgsmål
De folk, der mener, at 9/11-terrorangrebene i virkeligheden var planlagt af en konspiration i den amerikanske regering, forsvarer ofte sig selv med bemærkningen ”vi stiller bare spørgsmål” underforstået, at det i sig selv dels er uskyldigt og blot et udtryk for en sund skepsis og dels frikender dem selv fra at komme med plausible modforklaringer.

Var brand eller sprængning årsag til World Trade Centers kollaps?
Her undersøges, hvorvidt de to hovedargumenter kaldet "Brandargumentet" og "Sprængningsargumentet", der bruges samtidig til at understøtte en alternativ forklaring på den del af terrorangrebet, der vedrører World Trade Center 1, 2 og 7s kollaps, er logisk sammenhængende.

Frit fald og symmetrisk kollaps
Påstanden antyder, dels at fritfaldshastighed og symmetri skulle være tegn på kontrolleret nedrivning, og dels at bygningerne kunne modstå, at visse etager brød sammen som følge af brand, og at årsagen til, at hver enkelt bygning styrtede helt sammen, derfor må være, at de blev udsat for en kontrolleret nedrivning.

4.000 israelere mødte ikke op på arbejde
Denne påstand tager udgangspunkt i myten om, at jøder er og har været indblandet i de største konspirationer gennem tiderne. Når så mange jøder ikke møder op, er det, fordi de er blevet advaret på forhånd modsat ikke-jøder, der så er blevet ofre for terrorhandlingen.