World Trade Center 1, 2 og 7 faldt i egne fodspor


Påstand

World Trade Center 1, 2 og 7 faldt i egne fodspor0

Baggrund

Sandhedsbevægelsen
(Fra amerikansk: Truth Movement) Verdensomspændende bevægelse, der hævder, at det ikke var al-Qaeda, men en hemmelig konspiration, der stod bag terrorangrebet den 11. september 2001. Den danske afdeling hedder i11time og tæller i omegnen af 600 medlemmer, hvoraf cirka 20 er aktive.

Påstanden er uklart formuleret, idet “i eget fodspor” kan betyde både at vragresterne fra de tre bygninger ikke blev spredt ud over området, men samledes indenfor bygningernes egne omrids, og at bygningerne faldt lige ned, og ikke f.eks. væltede ud til siden, som et træ der fældes.

Den danske pensionerede kemilektor, Niels Harrit, antyder i sit foredrag om terrorangrebet den 11. september 2001 at bygningerne skulle være væltet som visse bygninger har gjort efter at deres fundamenter var beskadigede af f.eks. jordskælv eller jordskred. Hans argument for en alternativ forklaring er, at eftersom World Trade Center 1, 2 og 7s fundamenter ikke blev beskadigede, må dette være bevis på at den officielle forklaring er usand.1

Uanset betydningen bruges påstanden af Sandhedsbevægelsen til at underbygge en anden påstand, nemlig at World Trade Center 1, 2 og 7 kollapsede som følge af kontrolleret sprængning.

Fakta

Samtlige billeder og videoer viser klart at der lå enorme mængder vragstykker over hele katastrofeområdet, fra alle tre bygninger. Bygningerne omkring World Trade Center 1, 2 og 7 blev beskadiget i større eller mindre grad.


Ground Zero


Ground Zero


Ground Zero


World Trade Center 7


Ground Zero, overblik

FEMA vurderede at katastrofens omfang nåede langt ud over de tre bygningers fodspor:

NIST
National Institute for Standards and Technology
Den amerikanske pendant til Teknologisk Institut.

Det er lidt uklart hvorfor det forventes at højhuse skulle vælte som fældede træer, og ikke kollapse som de tre bygninger gjorde. Der findes intet sammenligningsgrundlag, idet ingen højhuse før er blevet ramt med fuld kraft af kaprede passagerfly. World Trade Center 7s kollaps var også unik, idet brandene ikke blev bekæmpet.

Forklaringen er enkel nok: Den allestedsnærværende tyngdekraft sørger for at bygningerne kollapser lodret ned i samme øjeblik bygningernes struktur bryder sammen. NIST har i deres rapporter om World Trade Center 1, 2 og 7 grundigt beskrevet hele forløbet 2.

Logik

NWO
New World Order er en påstået hemmelig undergrundsorganisation, der består af magtfulde personer. Organisationen fungerer som en slags skyggekabinet, der på subversiv måde søger verdensherredømmet ved at kontrollere regeringer, efterretningstjenester, militær, finansverdenen og presse og indoktrinere civilbefolkningen. Intet tyder på dens eksistens.

Der er adskillige problemer med påstanden.

Sandhedsbevægelsen påstår, at New World Order er magtfuld nok til i al hemmelighed at minere World Trade Center 1, 2 og 7. Men New World Order er åbenbart ikke i stand til at få bygningerne til at kollapse, så det ikke ligner kontrollerede sprængninger.

Påstanden modsiges af påstanden om at tonstunge stålsektioner flyver ca. 150 m. vandret, med hastighed på over 180 km/t.

Påstanden modsiges også af det faktum, at det tog rednings- og oprydningsmandskabet mange måneder at rydde området omkring World Trade Center.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:

 • Usand
 • Udokumenteret
 • Ulogisk
 • Selvmodsigende

Kilder

 1. Morten Hansen, i11time.dk
  Richard Gage’s kommentarer til the NIST Committee, gengivet på 911avisen.dk

 2. Det Syvende Tårn, Niels Harrit Foredrag — Part 1, (3/7), 0:00-1:24

 3. NIST NCSTAR 1: Federal Building and Fire Safety Investigation of the World Trade Center Disaster: Final Report of the National Construction Safety Team on the Collapses of the World Trade Center Tower
  NIST NCSTAR 1A: Final Report on the Collapse of World Trade Center Building 7

Stikord