Dokumentation


Der findes en kolossal mængde dokumentation om terrorangrebet 11. september 2001, bl.a. over 40.000 siders rapporter, undersøgelser, og ekspertvurderinger, over 130.000 fotografier, 770 timers video, 3.400 timers lydoptagelser, ialt mere end 3 TB data.

Her er samlet de vigtigste dokumenter, primært de rapporter der blev udarbejdet af henholdsvis 9/11-kommissionen og National Institute for Standards and Technology.

Sandhedsbevægelsen
(Fra amerikansk: Truth Movement) Verdensomspændende bevægelse, der hævder, at det ikke var al-Qaeda, men en hemmelig konspiration, der stod bag terrorangrebet den 11. september 2001. Den danske afdeling hedder i11time og tæller i omegnen af 600 medlemmer, hvoraf cirka 20 er aktive.

Det er en umulig opgave at vælge blot enkelte af de mange tusinder websites, der plæderer for alternative forklaringer på begivenhederne. Der dukker hele tiden nye websites op, og gamle forsvinder, ofte efter kort tid. Som regel er det enkelt-personer, der giver deres helt eget bud.

Det er som hovedregel ikke muligt at referere direkte til kilder på websiten for de danske medlemmer af Sandhedsbevægelsen, i11.time.dk, idet bevægelsen som udgangspunkt ikke tillader offentligheden indsigt i deres debatter eller dokumentation.