Complete 911 Timeline investigative project

Dette projekt har til hensigt at dokumentere begivenheder den 11. september 2001, og i tiden før og efter, ud fra den tese, at medierne ikke dækker begivenheden så godt som de burde. Der fokuseres specielt på små begivenheder, der tillægges en betydning, der synes at række ud over det rent informative, og ofte går over i det rent spekulative. Der lægges et stort arbejde i ikke at fremsætte konkrete empiriske påstande, men sammenstillingen af nyhedsartikler, og beskrivelserne heraf, tegner et billede at, at de officielle undersøgelser er usande.

Projektet må derfor vægtes som et konspirationsteoretisk projekt.