Tags: ‘ brand ’

Analyse: "The Official Video: ReThink911 September 2013"

I juli, 2013, udgav ReThink911.org0, en paraplyorganisation, der omfatter en række grupper i Sandhedsbevægelsen, en video, der bad om økonomisk støtte til en oplysningskampagne.Brandene var ikke årsag til bygningernes kollaps

NIST-rapporten om World Trade Center 1 og 2 konkluderer, at det er meget sandsynligt, at tårnene ikke var kollapset, hvis det ikke havde været for den manglende brandbeskyttelse. Sandhedsbevægelsen fremfører derfor ofte det argument, at “ingen stålbygninger er kollapset ved brand alene”.Frit fald og symmetrisk kollaps

Påstanden antyder, dels at fritfaldshastighed og symmetri skulle være tegn på kontrolleret nedrivning, og dels at bygningerne kunne modstå, at visse etager brød sammen som følge af brand, og at årsagen til, at hver enkelt bygning styrtede helt sammen, derfor må være, at de blev udsat for en kontrolleret nedrivning.Højhuse i brand er aldrig kollapset

Påstanden refererer til, at det skulle være mistænkeligt, at World Trade Center 1, 2 og 7 styrtede sammen, fordi det var første gang, at stålhøjhuse var kollapset på grund af brand. Med ”mistænkeligt” er det underforstået, at en konspiration i den amerikanske regering stod bag angrebet og ikke som ellers fastslået Osama bin Laden, al-Qaeda og de 19 terrorister.Røgen fra World Trade Center 7 kom fra World Trade Center 5

I timerne efter World Trade Center 1 og 2s kollaps observerede man en kraftig røgudvikling fra World Trade Center 7. Eftersom det påstås, at bygningen ikke brændte voldsomt, forklares røgen med, at vinden kommer ind fra nordlig retning, men trækker røgen fra det brændende World Trade Center 5 op om World Trade Center 7.Var brand eller sprængning årsag til World Trade Centers kollaps?

Her undersøges, hvorvidt de to hovedargumenter kaldet “Brandargumentet” og “Sprængningsargumentet”, der bruges samtidig til at understøtte en alternativ forklaring på den del af terrorangrebet, der vedrører World Trade Center 1, 2 og 7s kollaps, er logisk sammenhængende.World Trade Center 7 fik ikke væsentlige skader

Påstanden bruges af konspirationsteoretikere til at underbyggede en anden påstand, nemlig at World Trade Center 7 kollapsede som følge af kontrolleret sprængning.