Tags: ‘ sprængstoffer ’

100 tons, det er ret meget, ikke?

Den 3. marts 2015 interviewede 911facts.dk fysiker Per Hedegaard i anledning af, at han ifølge en amerikansk hjemmeside havde ændret holdning og tilsyneladende insisterede på at vidne i landsretten til fordel for Niels Harrit i dennes injuriesag mod Weekendavisen.Analyse: "The Official Video: ReThink911 September 2013"

I juli, 2013, udgav ReThink911.org0, en paraplyorganisation, der omfatter en række grupper i Sandhedsbevægelsen, en video, der bad om økonomisk støtte til en oplysningskampagne.Dansk fysiker støtter Niels Harrit

I tiden op til at den danske pensionerede kemilektor Niels Harrit skulle prøve sin injuriesag i landsretten, opstod påstanden om, at Niels Harrits tidligere kollega, fysikeren Per Hedegaard, havde skiftet synspunkt fra at mene, at Niels Harrits teorier var ”gak” til nu at støtte Niels Harrit.Den tredje eksplosion bragte tårnet ned

Påstanden hidrører fra et Youtube-klip af en live tv-udsendelse fra det amerikanske tv-selskab WCBS. Den danske afdeling af Sandhedsbevægelsen ved Thomas Torrens, et fremtrædende medlem, har den 19. juli 2012 offentliggjort et link til Youtube-klippet under overskriften “Den tredje eksplosion bragte tårnet ned”. Klippet blev ikke ved offentliggørelsen fulgt af yderligere kommentarer.Der var to fly, men tre bygninger, der kollapsede

Det er en kongstanke i Sandhedsbevægelsen, at tårnene ikke kollapsede på grund af flyene og de efterfølgende brande. Det postuleres, at tårnenes kollaps udviste alle tegn på kontrolleret sprængning, hvor nedrivningseksperter havde anbragt sprængladninger strategisk i bygningen for derefter i et nu at sprænge bygningerne, så de anrettede mindst mulig skade på omgivelserne.Det er muligt at smugle sprængstof gennem sikkerhedskontrollen

En artikel fra The Washington Post, der beskriver hvordan det i 2009 lykkedes amerikanske sikkerhedsagenter fra The Government Accountability Office (GAO) at snige materialer til små bomber forbi sikkerhedskontrollen i 10 vigtige regeringsbygninger, bruges af Sandhedsbevægelsen til at underbygge påstanden om, at der i tiden op til den 11. september 2001 blev anbragt store mængder sprængstof og tophemmeligt militært udviklet nanotermit i World Trade Center 1, 2 og 7. Argumentet lyder, at eftersom det er muligt for agenter i hemmelighed at smugle materialer til sprængstof ind i føderale bygninger, er der intet til hinder for, at World Trade Center 1, 2 og 7 blev destrueret ved kontrollerede sprængninger.Donald Rumsfeld fornægter eksistensen af Bygning 7

Påstanden skal underbygge en central påstand, nemlig at World Trade Center 7 blev ødelagt ved kontrolleret sprængning.Isolerede sprængninger under kollapsfronten

Fotografier og videooptagelser af World Trade Center 1 og 2 viser isolerede sprængningsstøvskyer 20–40 etager under kollapsfronten, såkaldte “squibs”. Disse “squibs” skulle være bevis på kontrolleret sprængning.Kontrollerede sprængninger

En central påstand i Sandhedsbevægelsen er, at World Trade Center 1, 2 og 7 ikke kollapsede som beskrevet i de videnskabeligt anerkendte ekspertundersøgelser, men i stedet var kontrollerede sprængninger.Larry Silverstein gav ordre til nedrivning

Ejeren af World Trade Center 7, Larry Silverstein, skulle i et tv-program om terrorangrebet have indrømmet, enten ved fortalelse eller bevidst for åben skærm, at World Trade Center 7 var mineret, at han vidste det, og at han gav ordre til, at bygningen skulle sprænges i luften.NIST udelod FEMAs konklusion om smeltet stål

Påstanden antyder, at NIST bevidst udelod en konklusion fra FEMA-rapporten, som skulle pege på, at der var forekomster af smeltet stål i World Trade Center-ruinerne, som kunne tyde på anvendelse af sprængstof og nanotermit.Pludseligt kollaps

Påstanden, der stammer fra en løbeseddel uddelt af den danske Sandhedsbevægelse, antyder, at World Trade Center 1, 2 og 7s kollaps skete pludseligt og helt overraskende. Dette skulle være bevis på, at bygningerne var mineret med sprængstof, som blev detoneret og fik bygningerne til at styrte sammen.Pulveriseret beton og fragmenteret stål

Påstanden, som blandt andet stammer fra en løbeseddel uddelt af den danske konspirationsbevægelse i11time.dk, antyder, at World Trade Center 1 og 2 var mineret med tonsvis af nanotermit og sprængstof på alle eller langt de fleste, etager.Renoveringsmedarbejdere placerede sprængstoffer i Twin Towers

En række virksomheder, herunder Ace Elevators og Turner Construction, der arbejdede med at renovere elevatorer i World Trade Center i tiden før 11. september 2001, var involveret i at minere alle etager i bygningerne med sprængstof enten direkte ved at placere sprængstoffet eller indirekte som dække for, at andre placerede det.Strømafbrydelse skjulte minering med sprængstof

Påstanden peger på, at en konspiration skulle have fingeret en omfattende strømafbrydelse for at kunne få anledning til at sende en masse folk ind i bygningen og minere den med sprængstof, uden at det blev opdaget.Stålsektioner flyver vandret med over 180 km/t

Påstanden antyder, at World Trade Center 1 og 2 ikke kollapsede som følge af brand og strukturelle skader fra kollisionen med de kaprede passagerfly, men at der var placeret sprængstof i begge bygninger, der bevidst blev detoneret for at få bygningerne til at styrte i grus. At stålsektioner bliver kastet med enorm kraft til siderne skulle således være bevis på, hvor kraftigt dette sprængstof var.Symmetriske støvskyer er tegn på sprængninger

Påstanden skulle underbygge en af de centrale påstande i Sandhedsbevægelsen, nemlig at World Trade Center 1, 2 og 7 ikke kollapsede som beskrevet i de allerede foretagne undersøgelser. I stedet skulle alle tre bygninger være blevet ødelagt ved kontrollerede sprængninger udløst via fjernbetjening.Tegn på sprængstof i FEMA-rapport

Konspirationsteoretikerne hævder, at især fundet af kemiske svovlprocesser i ruinerne fra de sammenstyrtede bygninger er meget usædvanligt og ikke kan forklares som andet end bevis på, at der har været sprængstoffer placeret i bygningerne. En af de substanser, der påstås at have været placeret på forhånd, er nanotermit, der hævdes kun at eksistere som en militært fremstillet blanding.Toppen af World Trade Center 1 blev ødelagt før kollaps

Påstanden skulle underbygge den overordnede påstand om, at Twin Towers ikke kollapsede som beskrevet i de officielle rapporter som følgevirkning af de skader, flyene afstedkom, og de efterfølgende voldsomme brande, der ikke kunne bekæmpes. I stedet skulle Twin Towers være destrueret ved brug af enorme mængder sprængstof og tophemmeligt militært udviklet nanotermit.Trykbølger knuste ruder 100 meter væk og i lobbyen

Med påstanden insinueres det, at eksplosionerne fra flyenes kollision med World Trade Center 1 og 2 var så voldsomme, at flyene enten må have været fyldt med sprængstof, eller at de ramte præcis hvor en masse sprængstof på forhånd var placeret og som umiddelbart efter detonerede.Tvillingetårnene kunne modstå passagerfly

Hvis bygningerne kunne modstå en kollision med et Boeing fly, så må årsagen til bygningernes kollaps være, at de var mineret på forhånd med sprængstof og nanotermit, der efterfølgende blev detoneret.Var brand eller sprængning årsag til World Trade Centers kollaps?

Her undersøges, hvorvidt de to hovedargumenter kaldet “Brandargumentet” og “Sprængningsargumentet”, der bruges samtidig til at understøtte en alternativ forklaring på den del af terrorangrebet, der vedrører World Trade Center 1, 2 og 7s kollaps, er logisk sammenhængende.Vidner så eksplosioner og lysglimt

Påstanden skal underbygge konspirationsteorien om, at World Trade Center 1, 2 og 7 var mineret med nanotermit og sprængstof.World Trade Center 1, 2 og 7 faldt i egne fodspor

Påstanden bygger på antagelsen om, at vragresterne fra de tre bygninger ikke blev spredt ud over området, men samledes indenfor bygningernes egne omrids. Påstanden bruges af Sandhedsbevægelsen til at underbygge en anden påstand, nemlig at World Trade Center 1, 2 og 7 kollapsede som følge af kontrolleret sprængning.World Trade Center 7 fik ikke væsentlige skader

Påstanden bruges af konspirationsteoretikere til at underbyggede en anden påstand, nemlig at World Trade Center 7 kollapsede som følge af kontrolleret sprængning.