Tags: ‘ symmetri ’

Analyse: "The Official Video: ReThink911 September 2013"

I juli, 2013, udgav ReThink911.org0, en paraplyorganisation, der omfatter en række grupper i Sandhedsbevægelsen, en video, der bad om økonomisk støtte til en oplysningskampagne.Donald Rumsfeld fornægter eksistensen af Bygning 7

Påstanden skal underbygge en central påstand, nemlig at World Trade Center 7 blev ødelagt ved kontrolleret sprængning.Frit fald og symmetrisk kollaps

Påstanden antyder, dels at fritfaldshastighed og symmetri skulle være tegn på kontrolleret nedrivning, og dels at bygningerne kunne modstå, at visse etager brød sammen som følge af brand, og at årsagen til, at hver enkelt bygning styrtede helt sammen, derfor må være, at de blev udsat for en kontrolleret nedrivning.Symmetriske støvskyer er tegn på sprængninger

Påstanden skulle underbygge en af de centrale påstande i Sandhedsbevægelsen, nemlig at World Trade Center 1, 2 og 7 ikke kollapsede som beskrevet i de allerede foretagne undersøgelser. I stedet skulle alle tre bygninger være blevet ødelagt ved kontrollerede sprængninger udløst via fjernbetjening.Termit fundet i støvet fra World Trade Center

Påstanden bygger oprindelig på en videooptagelse af sydtårnet, kort før det kollapsede, hvor man kunne se et rødglødende materiale løbe ud af bygningen. Dette blev meget hurtigt tolket af konspirationsteoretikere med Steven Jones i spidsen som værende forårsaget af termit, der var antændt. Det blev påstået, at materialet skulle være smeltet jern/stål, der løb ud af bygningen.World Trade Center 1, 2 og 7 faldt i egne fodspor

Påstanden bygger på antagelsen om, at vragresterne fra de tre bygninger ikke blev spredt ud over området, men samledes indenfor bygningernes egne omrids. Påstanden bruges af Sandhedsbevægelsen til at underbygge en anden påstand, nemlig at World Trade Center 1, 2 og 7 kollapsede som følge af kontrolleret sprængning.